30 km/h w mieście i 70 km/h poza nim? Kontrowersyjny projekt trafił do KE


(LEFTLANE.PL) #1

Originally published at: http://leftlane.pl/2018/06/30/30-km-h-w-miescie-i-70-km-h-poza-nim-kontrowersyjny-projekt-trafil-do-ke/

Do Komisji Europejskiej trafił projekt, który zakłada kontrowersyjne zmiany w ograniczeniach prędkości – w miastach ma wzrosnąć ilość tzw. stref 30. Jaki cel? Zwiększenie bezpieczeństwa na europejskich drogach, szczególnie tam, gdzie co roku ginie drastyczna ilość ludzi. Tutaj mowa o m.in. Polsce. Choć zeszłoroczne dane co do ilości wypadków i ofiar na polskich drogach napawają umiarkowanym optymizmem (zanotowano kilkuprocentowy spadek na tle poprzednich lat), to jednak poziom bezpieczeństwa wciąż jest o wiele niższy, niż w większości krajów Unii Europejskiej. Tymczasem do Komisji Europejskiej wpłynął projekt, który ma poprawić poziom bezpieczeństwa na terenie całej Wspólnoty. Zakłada on uczynienie przepisów bardziej surowymi nie tylko w krajach tzw. Starej Unii, ale tym bardziej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Na Polskich drogach wciąż bowiem giną ogromne, na tle większości krajów Europy, ilości ludzi. Gorzej jest tylko na Łotwie, w Rumunii oraz w Bułgarii (niechlubny lider). Jeśli prawodawstwo tworzy się z troską o zmniejszenie liczby ofiar całej Europie, to nie trzeba mówić jak wiele…