Nawet do 9 zł za godzinę, czyli nowe stawki za parkowanie


(LEFTLANE.PL) #1

Originally published at: http://leftlane.pl/2018/07/12/nawet-do-9-zl-za-godzine-czyli-nowe-stawki-za-parkowanie/

Sejm właśnie przegłosował zmiany w przepisach, w ramach których władze miast będą mogły podwyższyć opłaty za parkowanie. Pozostawiono im wolną rękę – mogą, ale nie muszą. Należność za godzinę parkowania będzie mogła wynieść nawet 9,45 zł! Wszystko zaczęło się w marcu zeszłego roku, kiedy to do sejmu został złożony projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przez ostatnie półtora roku nie złożono do niego żadnych poprawek i uwag, dlatego jego droga legislacyjna nie była szczególnie trudna. Jeden, z zapisów przegłosowanej 5 lipca ustawy jednak może brzmieć niepokojąco dla wielu polskich kierowców. W jej myśl bowiem dopuszczone jest podwyższenie maksymalnej wartości opłaty za godzinę parkowania do 0,45% pensji minimalnej brutto. Obecnie wynosi ona 2100 złotych, co w przeliczeniu na wspomnianą wartość daje nam 9 złotych 45 groszy za jedną godzinę parkowania w strefach śródmiejskich i 3 złote 15 groszy poza nimi. Opłaty będą mogły być pobierane 7 dni w tygodniu. Najdrożej może być w centrach dużych miast. Przepisy nie działają jako przymus.…