Opłata jakościowa - tym razem podrożeją przeglądy techniczne!


(LEFTLANE.PL) #1

Originally published at: http://leftlane.pl/2018/07/04/oplata-jakosciowa-tym-razem-podrozeja-przeglady-techniczne/

Nie ustała jeszcze burza wywołana przez zastępy kierowców, których zbulwersowało wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej podwyższającej cenę za litr paliwa o kilka groszy. Tymczasem kieszeń polskich kierujących uszczupli wkrótce kolejny podatek. Opłata jakościowa uiszczana będzie przy okazji każdego badania technicznego pojazdu. Planem wprowadzenia nowej opłaty, którą w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zostaną obciążeni wszyscy polscy kierowcy, zajmuje się obecnie Ministerstw Transportu, opracowując nowelę do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jest to część projektu szeroko zakrojonych zmian, wraz z którymi reformie zostanie poddany cały system badań diagnostycznych pojazdów w Polsce, które z kolei zainicjowało Ministerstwo Infrastruktury. Opłata jakościowa będzie oznaczać nic innego, jak większy koszt opłacenia corocznych obowiązkowych przeglądów technicznych. Podwyżka nie będzie wprawdzie drastyczna, bo wyniesie dodatkowe 4 złote, jednak warto poinformować o tym kierowców zawczasu. Jaki jest cel wprowadzenia nowej opłaty? Zdaniem Marka Chodkiewicza, nowy, zaktualizowany system przeprowadzania badań technicznych pojazdów ma realnie zapewnić, aby pojazdy były utrzymane w akceptowalnym stanie w czasie ich eksploatacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury nie…