Praca zużytego amortyzatora w porównaniu do nowego


#1

Jak zachowuje się zużyty amortyzator w porównaniu do nowego.

amory