Tylko 1/4 opłaty paliwowej pójdzie na drogi lokalne, najwięcej zyska rząd!


(LEFTLANE.PL) #1

PiS się spieszy i chce jak najszybciej uchwalić ustawę o opłacie drogowej. Zakładając, że senatorowie nie wprowadzą poprawek, a prezydent podpisze ustawę (co jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem), to opłata wejdzie w życie we wrześniu.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://www.leftlane.pl/lip17/tylko-14-oplaty-paliwowej-pojdzie-na-drogi-lokalne-najwiecej-zyska-rzad.html