W jakiej kolejności odśnieżane będą drogi krajowe? Mapa 2017/2018


(LEFTLANE.PL) #1

Originally published at: http://leftlane.pl/2017/12/06/w-jakiej-kolejnosci-odsniezane-beda-drogi-krajowe-mapa-2017-2018/

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg krajowych jest już w gotowości. Około 2300 pojazdów, m. in. pługi, solarki, czy pługi wirnikowe czeka na opady śniegu. W prawie 290 magazynach o łącznej pojemności ok 430 tys. ton zgromadzona jest sól drogowa. Na działania związane z zimowym utrzymaniem planujemy wydać w nadchodzącym sezonie ok. 430 mln zł. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu przez 16 oddziałów GDDKiA. Działaniami na drogach kierują 104 Rejony, 273 Obwody Drogowe, do zadań których należy m.in.: skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej, w tym chlorku sodu i materiałów uszorstniających niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg. Ogółem do ZUD przygotowane jest ok. 2 400 pługów, ok. 1 400 solarek oraz inny sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania. GDDKiA posiada 286 magazynów soli o łącznej pojemności ok. 430 tys. ton. Wzdłuż dróg krajowych zostanie ustawionych ok. 1…